คลิปวีดีโอ

ใบหินเจียร แบล็คเบิร์ด (นกดำ) คม ทน ประหยัด BlackBird Grinding wheel & Cutting wheel by Oneplus

การทดสอบใช้ ใบเจียรหนา 7"x6mm ยี่ห้อ แบล็คเบิร์ด Grinding wheel BlackBird brand