เลือกสินค้า

ceramic01
Ceramic Mounted Point Grinding Bit Ping หินเจียรโอเล่ สีชมพู
2016-12-06
%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3
Tungsten Carbide Burrs 3 MM ดอกเจียรคาร์ไบด์ แกน 3 มิล
2016-12-06
Show all
%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3

Tungsten Carbide Burrs 6 MM ดอกเจียรคาร์ไบด์ แกน 6 มิล


รายละเอียด

%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3001%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3002%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3003%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3004