เลือกสินค้า

mask02
Welding Mask OJL-A002 หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว
2016-12-12
mask04
OJL-A002-1 ไส้หน้ากากสวมหัว
2016-12-12
Show all
mask03

Welding Grinding OJL-D006 หน้ากากเจียร


รายละเอียด

เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา ป้องกันการกระเด็นของโลหะงานเจียร์ และแสงที่เกิดจากการเจียร์ ที่จะกระทบต่อใบหน้าและดวงตา