เลือกสินค้า

welding05
Welding Cable Connector (Plug) Euro type ข้อต่อสายเชื่อมแบบยูโร
2016-12-12
mask02
Welding Mask OJL-A002 หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว
2016-12-12
Show all
mask01

Welding Mask OJL-A007 หน้ากากเชื่อม


รายละเอียด

เพื่อป้องกันการกระเด็นของโลหะ ป้องกันความร้อนและรังสีที่เกิดขึ้นจาก การเชื่อม ตัวหน้ากากและเลนส์กรองแสง สามารถสวมใส่กับหมวกเซฟตี้ได้